Lezbiyenlik Ve Homoseksüellik

Lezbiyenlik Ve Homoseksüellik

Günümüzde lezbiyenlik hat safhalara ulaşmış Müslüman kesimin aile ocağına bile girmiş bir durumdur.
İsteyen istediği gibi hareket edemez erkek kadın gibi davranamaz kadın da erkek gibi.
Önceden ağza bile alınmayan bu konu artık tartışılır hale gelmiştir. Lut kavmini helak eden bu pislik ve iğrenç davranış günümüzde modernlik olgusu özgürlük olgusu altında serbest bırakılmaktadır. Erkekle erkeğin evlendiği sapıkça hareketlere alkış tutup izleyenler, cinsiyet değiştirmeyi uygun görenler günaha girmektedirler. Bunlara izin vermek desteklemek doğru değildir. Allah hiçbir insanı kusurlu yaratmaz. Bu özgürlük değil, yaratılışa karşı gelmektir.

İslam’da ‘‘hunsa” Diye bir kavram vardır.
Hunsa, lezbiyenlik, travstilik, homoseksüellikle bir ilgisi yoktur. Milyonda bir hatta milyarda bir görülme ihtimali olan bir hastalıktır. Allah’ü Teala Kitabı’nda insanoğlunu, ya erkek veya dişi olarak yarattığını bildiriyor, bu iki özelliği birden taşıyan bir üçüncü insan nev’i yarattığını bildirmiyor. Şu hâlde fıtraten (yaratılıştan) insan ya erkektir yahut da dişidir. Bu iki cinsiyetin belirleyici organ ve işaretlerini birlikte taşıyanlar, ikisine birden sahip olanlar, bir manada fıtrata aykırı, sakat, fazlalıklı veya eksiklikli doğanlar gibidir. Bunların bir suçu ve günahı yoktur. Bunlar onların imtihanlarıdır.
Kadın olduğu halde kendimi erkek gibi hissediyorum, erkek olduğu halde kendimi kadın gibi hissediyorum diyerek cinsiyet değiştirmek büyük günahtır.

Fukahanın çoğuna göre, ”HUNSA” :
Erkeklik ve dişilik âleti (birlikte) bulunan kimsedir. Hangi aletinden idrar yapıyorsa, daha çok ona yakın bir hüküm taşır. Yani erkeklik aletinden idrar yapıyorsa, erkek; dişilik aletinden idrar yapıyorsa, dişi sayılır. (El-Hidâye – Merğinânî)

Her iki aletinden eşit biçimde idrar geliyorsa, o takdirde hem erkek, hem dişidir, yani ona hunsâ denilir., Bu, îmam Ebû Hanîfeye göredir. (El-Kâfî – El-Mervezî)

İmam Ebu Hanife’ye göre, taşıdığı her iki aletten de idrar gelirse, o, «Hunsâ müşkil» kabul edilir. Bir aletten az, birinden çok gelmesi buna tesir etmez.

Fukahanın çoğuna göre, bu durum, onun ergen olmasına kadar geçerlidir. Ergen olunca, erkeklik aleti harekete geçip evlenecek güçte bulunuyorsa, o takdirde erkek kabul edilir. Sakal ve bıyıklarının da çıkması böyledir. Bunun gibi ergenlik çağına girince göğüsleri büyür, ay hali olursa o takdirde dişi kabul edilir.

Ergenlik çağına girdiği halde ne erkek olduğuna ne de dişi olduğuna dair belirtilen alâmetler ortaya çıkmazsa, o takdirde «Hunsâ Müşkil = Eşelcins» sayılır.

Sadece meni, belsuyunun çıkması yeterli değildir. Çünkü bu her iki cinsten de çıkabilir. (El-Hidâye – Merğinânî – Fetâvâryi Hindiyye)

Lut Kavminin Helakı
( Bu olayı kısaca anlatıyoruz.  Siz Şuara suresinde ayrıntılı bulabilirsiniz.)

Kuranı Kerimde Mealen
“Elçilerimiz, yakışıklı birer delikanlı suretinde Lut’un yanına gelince, onların melek olduğunu henüz bilmeyen Lut, kadınları bırakıp erkeklere yönelen sapık hemşerilerinin bu gençleri taciz edeceğinden korkarak, onlardan dolayı üzüntü ve endişeye kapıldı. Misafirlerini koruyacak gücü olmadığını görerek onlar yüzünden içi daraldı ve kendi kendine, “Bugün çok çetin bir gün olacak!” dedi.
Bu arada, şehre gelen yabancıların Lut’un evinde misafir olduğunu haber alan kavmi, sapık arzularının kamçılamasıyla, âdeta kudurmuş bir hâlde koşarak Lut’un kapısına dayandılar. Zaten öteden beri böyle çirkinlikler yapmayı âdet hâline getirmişlerdi.

Lut, “Ey kavmim!” dedi, “İşte kızlarım; onlarla evlenip meşru ve doğal yollarla arzularınızı tatmin etmeniz, sizin için erkeklere yönelmekten çok daha temizdir. Öyleyse, Allah’tan korkun da misafirlerime tacizde bulunarak beni rezil etmeyin! İçinizde aklı başında bir adam yok mu sizin?”
Buna karşılık onlar, “Sen de gayet iyi bilirsin ki, bizim senin kızlarında gözümüz yok. Çünkü kadınlarla ilgilenmiyoruz biz. Sen aslında bizim ne istediğimizi pekâlâ bilirsin!” dediler.

Bu azgın topluluk karşısında tamamen çaresiz kalan Lut, “Ah, keşke size karşı koyabilecek gücüm olsaydı yahut şerrinizden korunabileceğim sağlam bir kaleye sığınabilseydim!” dedi.
Şehre sonradan yerleşen bir yabancı olduğu için, kendisini savunacak kabile desteğinden yoksundu. İşte, Lut Peygamber’in üzüntüsü doruk noktasına ulaşmıştı ki:
Sonunda melekler gerçek kimliklerini ortaya koyarak, “Ey Lut!” dediler, “Bizler Rabb’inin elçileriyiz. Artık korkmana, üzülmene gerek yok! Çünkü onlar senin kılına bile dokunamazlar! Zaten kısa bir zaman sonra hepsi helâk edilecektir! Bunun için, gecenin bir vaktinde ailenle birlikte şehri terk etmek üzere yola çık.
İçinizden hiç kimse kâfirlerle birlikte olma özlemiyle geriye dönüp bakmasın! Ancak karın hariç; çünkü o, zalimlerin yanında kalmayı tercih edecek. Bu yüzden de, onların başına gelecek olan azap, onun da başına gelecek. Onların helâk edilme zamanı sabah vaktidir; sabah vakti de yakındır, değil mi?”
Ve nihayet Sodom şehri için helâk emrimiz gelince, Lut’u ve ailesini oradan çıkardık, sonra korkunç bir sarsıntıyla oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine, ateşte pişip sertleşmiş kızgın taşları sağanak sağanak yağdırdık.
O taşlar, öyle tesadüfen yağmadı onların başına. Aksine her bir taş, Rabb’inin katında işaretlenmiş ve zalimleri cezalandırmak için özellikle gönderilmişti. Ve siz ey insanlar! Kendinizi benzer bir felâketten uzak sanmayın! Zira bu tür cezalar, zalimlerden hiç de uzak değildir. Allah zaman zaman belâ ve musibetler göndererek insanları uyaracaktır. (Hud, 11/77-83)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Kalp, göze tâbidir. Gözler haramdan sakınmazsa, kalbi korumak güç olur. Kalp, harama dalarsa, günahlardan sakınmak güç olur. O halde, imanı olanların, haram işlememesi, harama bakmaması gerekir.)

Erkeklerin homoseksüel [eşcinsel] olması haram olduğu gibi, kadının da homoseksüel [lezbiyen] olması, yani herhangi bir kadına şehvet ile dokunması ve bakması haramdır. Kadınların, kadınlara şehvet ile bakması ve dokunması, kocasından başkasına, erkek ve kadın, kim olursa olsun, yabancıya süslenmeleri caiz değildir. Erkekle kadın, başka cinsten oldukları için, bir araya gelmeleri nispeten güçtür. Kadının kadına yaklaşması ise daha kolaydır. Bunun için kadının kadına bakması ve dokunması, erkeğin kadına ve kadının erkeğe bakmasından daha kötü olabilir. Lezbiyenliğe Fransızca safizm deniyor.

Erkeğin erkek için ve kadının kadın için avret yeri, diz ile göbek arasıdır. Bir kadın, başka bir kadının, göbek ile diz arasına bakamaz. Zaruretsiz bakarsa, haram işlemiş olur. Kadının yabancı erkek için avret yeri, el ve yüzünden başka, bütün bedenidir. Başkasının avret yerine, lüzumsuz, şehvetsiz de bakmak haramdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

 • (Erkek erkeğin, kadın kadının avret yerine bakması, helal değildir.) [Abdurrezzak Eşiat-ül-lemeat]
 • (Kadının kadına yaklaşması [lezbiyenlik, safizm] zinadır.) [Taberani]
 • (Erkeğin kadına, kadının da erkeğe [şehvetle] bakması haramdır.) [Taberani]
 • (Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır.) [Beyheki]
 • (Erkek erkekle, kadın kadınla [zaruretsiz] aynı yatakta yatamaz.) [İ.Ahmed]
 • (Erkek erkekle, kadın kadınla yetinirse, ümmetim helak olur.) [Hakim, Beyheki]
 • (Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmaz.) [Hatib]
 • (Erkek erkekle, kadın kadınla [çirkin iş için] beraber olamaz.) [Abdurrezzak]
 • (Ahir zamanda eşcinsel üç kısım olur: Bir kısmı konuşmak ve yüze bakmakla, diğeri, tokalaşmak ve kucaklaşmakla yetinir. Bir kısmı da bu işi bilfiil yapar. Allah bunlara lanet etsin! Eğer tevbe ederlerse, Allahü teâlâ tevbe edenin tevbesini kabul eder.) [Deylemi]

Her türlü günahın tek ilacı vardır. Bu ilaç Kur’an-ı kerimde açıkça bildiriliyor. Bu ilacı kullanan her Müslüman, alışkanlık haline gelen büyük günahlardan mutlaka kurtulur.

 • Bir âyet meali şöyledir: (Namaz, münker ve fahşadan [edepsizlikten, hayasızlıktın, akla ve dine uymayan, uyuşturucu, içki, zina, eşcinsellik, {homoseksüellik, livata, lezbiyenlik} gibi her türlü kötülükten] alıkoyar.) (Ankebut 45)

Namaz, kötülükten alıkoymuyorsa, namaz doğru kılınmıyor demektir.
Hadis-i şerifte buyruluyor ki: (Bir kişinin namazı, kendini fahşa ve münkerden [her türlü kötülükten] alıkoyamıyorsa, Allah’tan uzaklığı artar.) [Taberani]

Bir genç, namaz kılar ve her türlü kötülüğü de yapardı. Bu gencin durumunu Resulullaha bildirdiler. Peygamber efendimiz, (Bir gün gelir namaz, onu diğer günahları işlemekten alıkoyar) buyurdu. Aradan çok zaman geçmedi. O genç günahlarına tövbe etti, iyi hâl sahibi oldu. Bu bakımdan namazı doğru kılmalıdır!

Demek ki, namaz kılan bütün kötülüklerden uzak kalıyor. Yani insan namazı doğru kılarsa, dine tam uymuş olur. Dine tam uyan da hiçbir kötülüğü işlemez, ayrıca dinimizin emrettiği iyi işleri yapmaya çalışır. O halde yapılacak iş, namazı doğru kılmaya çalışmaktır. Namazı doğru kılabilmek için önce itikadın düzgün olması şarttır. Daha sonra diğer şartlar gelir. Bu şartlara riayet eden, mutlaka her türlü kötülüğü bırakır.

 • Kötülerle gezmek bile çok zararlıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kötü arkadaş, demirci körüğü gibidir. Üflenince, ateş kıvılcımları seni yakmazsa da, kokusu seni rahatsız eder.) [Buhari]
 • (İyi arkadaş, güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese de, yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın.) [Müslim]


Yazan: Mustafa KUŞ

Yorum Gönder

“Lezbiyenlik Ve Homoseksüellik” üzerine 4 yorum

 1. Emeğinize sağlık . Rabbim yardimciniz olsun . İnsaAllah daha çok kişi bu yazilara ulasir nasiplenir .

 2. Bazı bu tür insanların 6 7 8 yaşlarından itibaren karşı cinse hiç bir şekilde ilgisi olmadığı ilerleyen yaşlarında da aynı şekilde ilgisi olmadan devam ettiğini söylüyorlar.
  Bu kişilerin tedavilerinden söz ediliyor.
  Bu konularda ne dersiniz
  Bu konu beni de çok meşgul eden bir konu ağzınıza sağlık Allah razı olsun .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir