Gençlerimiz!

Peki ya gençlerimiz…
Bir yanım umutlu, bir yanım ümitsiz…
Bir tarafta Hakk’ın davasını dava edinmiş, bunun için çalışan çabalayan yiğitler. Bir yanda ise gezmek, tozmak, yemek-içmek, eğlenmek, sevgili yapmak gibi dünyalık, üstelik bir kul olarak aslî görevimiz dışında ve hatta haram faaliyetlerle kendini ve nefsini meşgul eden gafil gençler…

Nereye gidiyor ya da ne emelde ilerliyoruz, bundan sonraki amaçlarımız ne? Neden camiler kırk yaş üstü, neden gençler camiden uzak bir hayat yaşıyor!

Bir tarafta Hakk’ı haykıran, belki sırf bu sebepten sözlü veya fiili eziyet gören, fakat yılmayan mücahitler…
Bir yanda ise “dersten nasıl kaytarırım, nasıl köşeyi dönerim, şu kızı nasıl tavlarım ” diye düşünen, gençliğin büyük bir nimet olduğundan habersiz, yıllarını beyhude geçiren gençler…

Bir tarafta üzerinde taşıdığı ayetten dolayı hakaretler işiten, dışlanan, aşağılanan, hor görülen iffet timsali kızlar…

Bir yanda ise üzerinde her hafta başka bir erkeğin kokusunu taşımaktan hayâ etmeyen, Hazreti Fatıma’nın “Bir kızın en kıymetli çeyizi temiz iffetidir.” sözünden bîhaber cahil kızlar…

Peki, ne yapmalı?

Ne yapmalı da bu kötü gidişata bir dur demeli? Nasıl yapmalı da içimde yanan bu dava ateşini herkesin yüreğine sıçratmalı?
Ne yapmalı da bu kuru gürültüyü Hakk nidasına çevirmeli?
Ne yapmalı, nasıl yapmalı da bu gençliği İslâm bilincine kavuşturmalı?
Her gün düşünüyor kendimce kurgular oluşturuyorum bir genç olarak erkek kız tüm gençlere sesleniyorum! Yüzünü Allah’a dön korkma!

Ya Rabbi Sen Kur’an-ı Azimüşşan’da “Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a (Allah’ın dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz” (Muhammed suresi 7. Ayet)
Diye buyuruyorsun ya biz de Senin dinini dava edindik bize hayırlı kapılar aç, bize yardım et! Diye dualarda buluşalım. Gençlik bir kere gelir ve geçer bunu iyi değerlendirmemiz lazımdır. Sözü yine en güzel cümlelere Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bırakalım.

Gençlerle ilgili hadislerden bazıları:

 1. “İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça onun ayakları Kıyamet gününde Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır:
  a) Ömrünü nerede tükettiğinden,
  b) Gençliğini nerede yıprattığından,
  c) malını nerede kazanıp
  d) nereye harcadığından ve,
  e) öğrendiği ilimle nasıl amel ettiğinden.”
  (Tirmizi, Sıfâtü’l-Kıyâme 1) 
 2. “Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil: Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin.”(Münavî, Feyzu’l-Kadîr, 2/16)) 
 3. “Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten uzak durmakta ve temkinli davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenası ise, (başını gaflete sokmakta ve nefsinin arzularına uymakta) gençler gibi yaşayandır”(Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 10/270; İbn Hacer, el-Metalibu’l-Aliye, 3/3) 
 4. “Allah (Celle Celalühü), gayri meşru şehvet peşinde olmayan genci pek beğenir.”(Müsned, 4/151) 
 5. “Bir genç Peygamberimize gelerek: “Yâ Resûlellah!, bana zina yapmak için izin ver.” der. Orada bulunanlar gencin üzerine yürüyerek onu ayıplarlar ve men ederler. Onların aksine, Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem),  “O genci Bana getirin” Engin şefkatiyle önce genci dinledi ve: “Bu zina fiilinin annene yapılmasını ister misin?”diye sorar.

Genç: “Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Elçisi! Asla (istemem)” diye cevap verir.

Peygamberimiz: “(Başka) insanlar da anneleri için bunu istemezler’’ der.

Daha sonra, “Kızın için kabul eder misin?”, “Kız kardeşin için.”, “Halan için.”, “Teyzen için bunu ister misin?” diye sorar ve her defasında, “Hayır” cevabını alınca, Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de, “Diğer insanlar da buna razı olmazlar” der.

Sonra elini gencin üzerine koyup, “Yâ Rabbi bu gencin günahlarını affet, kalbini pak et, iffetini muhafaza et” diye dua eder. Genç ondan sonra böyle hiçbir menfi eğilim göstermez, zinaya yaklaşmaz.  (Müsned, 5/256, 257)

 1. “Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gençlerin yanına vardı ve şöyle dedi: “Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan alı kor; iffet ve namusu muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü (oruç), cinsî arzuyu azaltır.”(Müslim, Nikâh 1) 
 2. “Bir genç yaşlı bir insana yaşlılığından dolayı ikramda bulunursa, yaşlandığı zaman kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi Allah (Celle Celalühü) ona musahhar kılar.” (Tirmizi, Birr 75) 
 3. “Allah (Celle Celalühü) kötülüğe iltifat etmeyen genci, emsallerine karşı üstün tutar.” (Feyzul Kadir, 2/263, no: 1799) 
 4. “Bir genç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek: “Ya Resulellah! Senden beni kıyamet gününde şefaat ettiğin kimselerden biri yapmanı istiyorum!” dedi. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: “Kıyamet günü sana şefaat edeceğim kişilerden birisin, ancak sen de çokça secde ederek, nefsine karşı bana yardımcı ol.” (Taberani, Mu’cemü’l-Kebir, 20/365, 18037) 
 5. “Yedi sınıf insan vardır ki, Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı Kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde gölgelendirecektir:
  • Adil yöneticiler.
  • Allah’a ibadet içinde yetişen gençler.
  • Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimseler.
  • Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip, Allah rızası için ayrılan iki kişi,
  • Güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde; “Ben Allah’tan korkarım” deyip iltifat etmeyen kimseler.
  • Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimseler.
  • Allah’ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan kimseler.”(Buhârî, Ezan, 36; Hudud, 19; Rikâk, 24; Müslim, Zekât, 91) 
 6. Delikanlı! Sana bazı sözler öğreteceğim: Allah’ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah’ın hakkını gözet ki O’nu hep yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah’tan iste. Yardım dilediğinde Allah’tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki, bütün toplum (varlık âlemi) bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün toplum sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Zira kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur.”(Tirmizi, Sıfatu’l-Kiyame, 59) 
 7. Utanmazsan istediğini yap sözü insanların ilk peygamberlerden beri duyduğu sözlerdendir.” (Buhari, Edep, 78) 
 8. “Kişi arkadaşının dini ve ahlakı üzeredir. Öyle ise sizden biriniz kiminle arkadaşlık kurduğuna iyi baksın.”(Tirmizi, Zühd, 45. Ebu Davut, Edep, 16) 
 9. Gençliğin tehlikelerinden sakınınız.”(Kenzü’l-Ummâl, 2/258) 
 10. “Huşu duyan gençler, (namaz kılarak) rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı.”(Ebu Ya’la, Müsned, 11/287)
 11. “İnsanlar içinde Yüce Allah’ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip, iyiliklere yönelen gençtir.” (Ebu Davut, Salât, 26)

Yazan : Mustafa Kuş @mustfakus

Yorum Gönder

“Gençlerimiz!” üzerine 10 yorum

 1. Selamun aleyküm
  Böyle bir programla bizi bilgilendirdiğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Aslında yorum yazmayacaktım ama gönderdiğiniz bildirimdeki bazılarının küfür derecesinde mail atmasını yazmışsınız okudum ve dayanamadım. Allah ıslah etsin öylelerini hem böyle bir program indirip hem de gelen bildirimler için küfür eden birinin dinine imanına kişiliğine ne ad verilir bilemedim ne diyeceğimi de bilemedim. Lütfen dikkate almayın öylelerini. Sizin de vurguladığınız gibi benim gibi 100 binlerce insan sizi seviyor yaptığınız program için size teşekkür ediyor başarılarınızın devamını dileriz. Allah razı olsun emeğinize elinize sağlık durmak yok yola devam.

 2. Allah razı olsun sizden her iki cihanda da. Siz kıymetli vaktinizi ayırıp bir insan da bir insandır deyip cennet yolu için hizmet veriyorsunuz teşekkür Edip dua edeceğimize ne diye bir de dil uzatalım Allah bizi ıslah etsin ne diyim. Siz dualarınızı bizden biz de sizden esirgemeyelim ins. Rabbim daima İslam’a hizmet edenlerden eylesin sizi de bizi de ins. Selametle

 3. Selamun Aleyküm ,Cenab-ı Hak sizlerden ebeden razı olsun ,karşınıza her zaman böyle tümsekler çıkacak bunlara ne kadar sebat gösterebildiğimiz önemli. Rabbim sabredenler ve salih amel işleyenlerle beraberdir. Onun için bıkmadan usanmadan bir mümine farz olan tebliğ görevine devam etmeliyiz ,bizlerin görevi gücümüzün yettiği kadar tebliğ etmek hidayeti verecek olan Rabbim. Rabbim hidayeti dilediğine verir dilemediğine vermez onun görevine karışmadan biz kendi görevimizi yapmalıyız , bizler sizlerden razıyız Rabbim de sizlerden Razı olsun

 4. Yazılarınız ve emeginiz çok takdire şayan Mevlam Sayinizi Meşkur amelinizi makbul eylesin..

 5. Dilinize ve kaleminize sağlık.Rabbim siz ve sizin gibi insanların sayısını arttırır inşallah.Rabbim gençliğimizi ve geriye kalan ömrümüzü islama hizmetkarı olmak şerifini nail etsin.

 6. Allah sizi bizleri ve bütün Allah’ı razı etmek niyetinde olanları arşının gölgesine alsın. Cemaliyle şereflendirsin. Eslerimizi ve çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı eylesin. İmanımızı tazelesin. Müslüman aleminin birlik beraberlik ve imanını arttırsın. Allah ebediyen razı olsun.
  Selam ve dua ile…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir